# دکتر_واعظ_مهدوی

غفلت از فقرزدایی در برنامه پنجم توسعه/ کاهش سهم غذا از سبد هزینه خانوارها/هدفمند

هفته گذشته دکتر محمدرضا واعظ مهدوی طی سخنرانی در موسسه رحمان برنامه غذایی مردم ایران را طی دهه گذشته بررسی کرد. رئیس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید