روز جهانی انساندوستی

دیروز مصادف با روز جهانی انسان دوستی در مقر سازمان ملل در تهران ویدئویی پر شد و حامل پیام ما برای دنیا،من البته کلمه صلح را برگزیدم.و معتقدم جهان اکنون ما بیش از همه چیز به صلح نیاز دارد.

فیلم آن را میتوانید  در این لینک  مشاهده کنید.


/ 0 نظر / 31 بازدید