فرهنگ اعتماد

با خواندن مقاله ای از خانم دکتر  سارا شریعتی با عنوان فرهنگ اعتماد انگار روح تازه ای در کالبدم دمیده شد،انگار پاسخ تمامی سوالاتم را در آن یافتم.

اینکه آیا باید به فقرا کمک کرد یا با فقر مبارزه کرد؟سوالی بود که مدت درازی ذهن مرا به خود درگیر کرده و تا جایی پیش رفت که احساس درماندگی برای نیافتن پاسخ جایگزین اصل سوال میشد.

من هر روز این سوال در ذهنم مرور میشد که چه باید کرد؟

یک قسمت از این مقاله را که بر عمق جانم نشست در این پست می آورم :

ما به "فرهنگ اعتماد" نیازمندیم. فرهنگی که همچون کشاورزی که معنای دیگر کلمه ی فرهنگ ( culture) در لاتین  است و مبنای تمدن انسانی، نیازمند شخم است، کشت و کار و آبیاری و پرورش. و برای برداشت محصول، به صبر.

ما به کار عمیق و زمان درازمدت نیازمندیم تا بتوانیم در ایجاد و پرورش فرهنگ اعتماد مشارکت کنیم.

خواهید گفت فرهنگ امداد است یا مبارزه؟

اولین پاسخ اینست: "هم این و هم آن"، هم این و هم آنی که در نهایت راه گشای مسیر "دیگری" ست. 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید