رهایی کودک یکسال و نیمه از سرطان

امروز بیمارستان محک بودم .آرین یک ساله و نیمه از بیمارستان مرخص شد.

به کمک تیم درمانی بیمارستان محک او که به مرحله چهارم تومور هیپاتوپلاستوم رسیده بود نجات پیدا کرد و امروز در آغوش گرم پدرش که از فرط هیجان میلرزید آرام گرفت.
یه دختر دیگه هم بود که سیزده سالش بود و اونم پیوند شده و نجات پیدا کرده بود.
این طفل معصوما که تو بغل پدر مادراشون ناله میکردن خیلی حالمو بد کرد.
خدا گذر هیچ پدر مادری رو به این بیمارستان نندازه


/ 0 نظر / 35 بازدید