گزارش هولناک یونسف از زندگی کودکان سوری

گزارش هولناک بود.همین که بفهمی یه عده کودک روی زمین در معرض وحشیانه ترین تعرض ها قرار گرفته اند و از دست کسی کاری بر نمی آید...همین که بدانی آب آشامیدنی ندارند و غذایی برای خوردن....

همین که عکس یک گلوله در مغز جنین در شکم مادر منتشر شود انسانیت به عزا در می آید.

گزارشی که دیروز یونیسف ایران برایم فرستاد بسیار تکان دهنده بود .

ناخودآگاه همه بدنم درد گرفت.همه روحم...زخم عمیقی بر وجودم نشست

اگر دلتان خواست بخوانید

/ 1 نظر / 6 بازدید
هتل شبستان رشت

نفرین به ظلم دنیا که دنیا نیست زندونه سلام به صلح سلام به عشق بی عشق از دنیا چی میمونه [گل]