طرح تحول نظام سلامت،برای کمتر از10 درصد جامعه

سلامت نیوز-زهرا سادات خوشحالی : موضوع سلامت مردم در دولت های نهم و دهم جزو حداقل بیست برنامه ی با اولویت دولت در آن زمان نبود و متاسفانه این عدم توجه بحران هایی را نیز در این حوزه بوجود آورد ، از طرفی اما با رویکرد جناب آقای دکتر روحانی که در دوران کاندیداتوری نسبت به حوزه سلامت مردم ایران داشت و این موضوع را بار ها و بارها جزو اولویت های اول خود اعلام کرد و پس از انتخاب شایسته مردم نیز الحق و الانصاف با پای فشاری روی موضوعات سلامت و محیط زیست تعهد خود به وعده های پیش از انتخابات را نشان دادند

به گزارش سلامت نیوز هنوز هم با گذشت یک سوم از عمر دولت یازدهم این تفکر در دولت دکتر روحانی نمایان است و بیشترین سهم بودجه را برای این بخش در نظر گرفته اند.

اما سوال اساسی که مطرح است این است که ما با اجرایی کردن طرح تحول نظام سلامت ، به چند درصد از مردم جامعه ایران خدمت ارائه می دهیم؟ و اساسا به دلیل درمان محور بودن این طرح چند درصد از جامعه از بیماری رنج میبرند که ما فقط آنها را مد نظر قرار داده ایم ؟

آمار ها نشان میدهد کمتر از ده درصد کشور با بیمارستان ها سرو کار دارند و بالای 90 درصد هموطنانمان با خدمات بیمارستانی و درمانی مواجه نیستند و در صورتی که اگر نظام جامعی برای پیشگیری و آموزش آنها اجرا نکنیم هر روز بر تعداد افرادی که نیاز به درمان دارند زیاد شده و باید در مقابل آن ما همچنان طرح های تحول نظام سلامت 2 و طرح تحول نظام سلامت 3 و .... را سال به سال تجدید کنیم و همچنان اندر خم یک کوچه قرار بگیریم!!!

یادمان باشد بودجه حوزه سلامت از مالیات ارزش افزوده و سهم یارانه ایی است که از جیب همه مردم در تمام نقاط کشور کسر می شود و نباید تنها مورد استفاده ی نزدیک به 8 درصد جامعه قرار گیرد.

تنها اقدامی که در این حوزه دیده میشود این بود که ابتدای سال جاری ، وزارت بهداشت طی اطلاعیه ایی خبر از نام گذاری شعار سلامت سال 93 به " یک عمر سلامت با خودمراقبتی " داد .

موضوعی که علی رغم شعار بین المللی امسال سازمان بهداشت جهانی یعنی "جانداران کوچک تهیدات بزرگ" مبنی بر تهدیدات حشرات بود ، انتخاب شد تا به همه ایرانیان یاد آور شود که خودمراقبتی در همه جای دنیا نهادینه شده و اکنون در ایران نیاز اول حوزه سلامت است .

این موضوع اهمیت خود را در بند یازده سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که بر توانمندی فرد و جامعه و خانواده تاکید دارد بیش از پیش نشان داده است و سند پیش روی همه دستگاهها بخصوص وزارت بهداشت در این سیاست هاست .

از طرفی نیز در تمامی سخنرانی های ریاست محترم جمهور و وزیر بهداشت نیز حتما تاکیدی روی خودمراقبتی ، پیشگیری و آموزش سلامت برای هموطنان دیده می شود.

توانمند سازی مردم در حفاظت از سلامت و دوری از درد با تدوین برنامه جامع خودمراقبتی به دستور وزیر محترم نیز امیدی دیگر بود برای کارشناسان سلامت اما اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از سال جاری و بیش از یک سال از عمر دولت تدبیر و امید هنوز خبری از اجرایی شدن برنامه جامع خودمراقبتی نیست و متاسفانه منابع موجود بیش از گذشته متوجه خدمات سنتی درمانی بوده و فرصت بزرگ ایجاد یک فرآیند قدرتمندِ توانمند سازی مردم در حوزه سلامت در حال گذر است و شاید با توجه به هماهنگی تمامیِ ارکان که اکنون وجود دارد دیگر در کشور اتفاق نیفتد و فرصت ها از دست برود .

خودمراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از خدمات (نیاز کمتر به مشاوره ارایه دهندگان خدمات در مراکزبهداشتی ،کاهش ویزیت بیماران سرپایی وکاهش استفاده از منابع بیمارستان) و نیز کاهش هزینه های سلامت می شودفشاری روی موضوعات سلامت و محیط زیست تعهد خود به وعده های پیش از انتخابات را نشان دادند

به گزارش سلامت نیوز هنوز هم با گذشت یک سوم از عمر دولت یازدهم این تفکر در دولت دکتر روحانی نمایان است و بیشترین سهم بودجه را برای این بخش در نظر گرفته اند.

اما سوال اساسی که مطرح است این است که ما با اجرایی کردن طرح تحول نظام سلامت ، به چند درصد از مردم جامعه ایران خدمت ارائه می دهیم؟ و اساسا به دلیل درمان محور بودن این طرح چند درصد از جامعه از بیماری رنج میبرند که ما فقط آنها را مد نظر قرار داده ایم ؟

آمار ها نشان میدهد کمتر از ده درصد کشور با بیمارستان ها سرو کار دارند و بالای 90 درصد هموطنانمان با خدمات بیمارستانی و درمانی مواجه نیستند و در صورتی که اگر نظام جامعی برای پیشگیری و آموزش آنها اجرا نکنیم هر روز بر تعداد افرادی که نیاز به درمان دارند زیاد شده و باید در مقابل آن ما همچنان طرح های تحول نظام سلامت 2 و طرح تحول نظام سلامت 3 و .... را سال به سال تجدید کنیم و همچنان اندر خم یک کوچه قرار بگیریم!!!

یادمان باشد بودجه حوزه سلامت از مالیات ارزش افزوده و سهم یارانه ایی است که از جیب همه مردم در تمام نقاط کشور کسر می شود و نباید تنها مورد استفاده ی نزدیک به 8 درصد جامعه قرار گیرد.

تنها اقدامی که در این حوزه دیده میشود این بود که ابتدای سال جاری ، وزارت بهداشت طی اطلاعیه ایی خبر از نام گذاری شعار سلامت سال 93 به " یک عمر سلامت با خودمراقبتی " داد .

موضوعی که علی رغم شعار بین المللی امسال سازمان بهداشت جهانی یعنی "جانداران کوچک تهیدات بزرگ" مبنی بر تهدیدات حشرات بود ، انتخاب شد تا به همه ایرانیان یاد آور شود که خودمراقبتی در همه جای دنیا نهادینه شده و اکنون در ایران نیاز اول حوزه سلامت است .

این موضوع اهمیت خود را در بند یازده سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که بر توانمندی فرد و جامعه و خانواده تاکید دارد بیش از پیش نشان داده است و سند پیش روی همه دستگاهها بخصوص وزارت بهداشت در این سیاست هاست .

از طرفی نیز در تمامی سخنرانی های ریاست محترم جمهور و وزیر بهداشت نیز حتما تاکیدی روی خودمراقبتی ، پیشگیری و آموزش سلامت برای هموطنان دیده می شود.

توانمند سازی مردم در حفاظت از سلامت و دوری از درد با تدوین برنامه جامع خودمراقبتی به دستور وزیر محترم نیز امیدی دیگر بود برای کارشناسان سلامت اما اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از سال جاری و بیش از یک سال از عمر دولت تدبیر و امید هنوز خبری از اجرایی شدن برنامه جامع خودمراقبتی نیست و متاسفانه منابع موجود بیش از گذشته متوجه خدمات سنتی درمانی بوده و فرصت بزرگ ایجاد یک فرآیند قدرتمندِ توانمند سازی مردم در حوزه سلامت در حال گذر است و شاید با توجه به هماهنگی تمامیِ ارکان که اکنون وجود دارد دیگر در کشور اتفاق نیفتد و فرصت ها از دست برود .

خودمراقبتی موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، افزایش رضایت بیماران، منطقی شدن استفاده از خدمات (نیاز کمتر به مشاوره ارایه دهندگان خدمات در مراکزبهداشتی ،کاهش ویزیت بیماران سرپایی وکاهش استفاده از منابع بیمارستان) و نیز کاهش هزینه های سلامت می شود

/ 0 نظر / 27 بازدید