کمپین پروانگی برای حمایت از بیماران مبتلا به اچ آی وی مثبت راه اندازی کردیم

بیاین از قضاوت کردن و تهمت زدن به همدیگه دست برداریم.

باور کنید همیشه اون چیزی که میبینید همه ی واقعیت نیست