دیروز در مراسم افتتاح یک بیمارستان در خراسان رضوی که بسیار مهم هم بود وزیر بهداشت حضور داشت.

آخر صف و تقریبا جایی که دیده نمیشد

آخه لامصبا طرف وزیره ، راه بدید بیاد جلو شاید حرفی داشته باشه نیشخند

پوشش خبری تلوزیونی هم سخنرانی بعضیای دیگه رو نشون داد