خوشبختانه با همکاری عده از دوستان مبلغی پول برای کمک به فائزه ارسال شد

یک پزشک هم امادگی خود را برای کمک همه جانبه به او و پدرش اعلام کرد

خدایاشکر

 

پ.ن:

فائزه دخترک سه ساله ای است که چندی پیش توسط نامادری خود شکنجه شد و در اثر همین شکنجه ها به کما رفت

لینک کامل مطلب:کودکی قربانی سیخ‌داغ نامادری