روز گذشته به همت خبرگزاری ایلنا نشستی درباره تجمیع بیمه ها در این خبرگزاری تشکیل شد.

فی نفسه برگزاری نشست و گفتگو بسیار خوب است. چرا به قول قدیمی ها با روی هم گذاشتن عقلهایمان میتوان فکری به حال این موضوع بغرنج که مدتهاست در حال گمانه زنی و بررسی و تحلیل در رسانه ها میباشد کرد.

نکته اصلی ماجرا یکی از میهمانان این نشست است که همانطور که میبینید در روزنامه کار و کارگر امروز هم تیتر شده.

البته من به شخصه معتقدم تفکرات سیاسی نباید در موضوع مهمی چون سلامت مردم دخیل شود اما وقتی یک نگاهی به عقبه فردی بیندازی میبینی که این افراد اگر سیاست گذاری و برنامه ریزی اموخته بودند که وضعیت نظام سلامت کشور این نمیشد.

خدا را شکر که هنوز خیلی هم از این موضوع نگذشته که امثال ایشان (آقای دکتر طریقت منفرد) با ندانم کاری بدترین بلاها را بر سر سلامت مردم آورده اند.

حداقل بگذارید چند سالی بیشتر بگذرد تا بلکه مردم یادشان برود چه آشفته بازاری در حوزه سلامت ایجاد کرده بودید بعد در مورد مسائل مهمی چون ادغام بیمه ها و ... به سخنوری بژردازید

انتخابات مجلس نزدیک است. شاید هم اینها پیش فعالیتهای انتخاباتی باشد

اما خواهشا  از احساسات پاک کارگران زحمتکش سواستفاده نکنید. بگذارید این موضوع در یک فضای کارشناسی و بدور از جنجالهای سیاسی بررسی و نتیجه گیری شود